Valitud korpus: "Koondkorpus 2012"

Korpusest ja statistikutest lähemalt

Siin saab otsida kollokatsioone 15-miljoni sõna suurusest Tasakaalus korpusest, mis koosneb ilukirjanduse, ajalehtede ja teaduse tekstidest ja mille kohta saab lähemalt lugeda siit:

http://www.cl.ut.ee/korpused/grammatikakorpus/