Valitud korpus: "Koondkorpus 2012"


Lemma-lemma  Lemma-sõnavorm  Sõnavorm-sõnavorm
Sõnavorm: Seose tugevuse statistik:
Kollokaat (sõnavorm): Korpus: